הגדרת החוק הינה, כדלקמן: בבית משותף: נדרשת הסכמה של בעלי הדירות שבבעלותם לפחות ארבע חמישיות מהדירות ולפחות שלושה רבעים מן הרכוש המשותף, זאת בבניין שנו יותר מ-5 דירות. כשיש 6 דירות או יותר בבניין יחשבו הדירות של מי שבבעלותו יותר משלושים אחוזים מהדירות כדירה אחת.

 

בבית משותף שבו ארבע או חמש דירות: כל בעלי הדירות למעט אחד, ששלושה רבעים מהרכוש המשותף צמודים לדירותיהם ובלבד שמתקיימים שני תנאים: בבניין המשותף ישנם יותר משני בעלי דירות; בבעלות הדייר הסרבן דירה אחת בלבד.

 

חשוב לבחון את יחסי הכוחות בבואך לרכוש דירה בבניין אשר נכנס או מתעתד להיכנס לפרויקט של פינוי בינוי. מובן שישנה חשיבות גדולה לזהות החברה היזמית, אמצעי הזהירות אשר היא מספקת לבעלי הדירות וזהות בעלי המקצוע אשר אמונים על ייצוג אינטרסיהם בצורה בלעדית, ללא קשר לדרך תשלום שכ"ט שלהם. על מנת לבחון את האפשרות לרכוש דירה בפרויקט מסוג זה, אפשר ליצור קשר עם משרדנו על מנת לקבלת חו"ד מקצועית בעניין כדאיות רכישת הדירה והפוטנציאל של ביצוע של פרויקט כזה מתחילתו ועד סופו, בהצלחה וברווח כספי ניכר

  רחוב ברקוביץ' 4, תל אביב | רחוב השושנה 25, מבשרת ציון

טל': 03-5333634 ; 02-5333634 ; פקס:  02-5346374 | saikdaniel@gmail.com :מייל

 mari graphics & design :עיצוב אתרים וגרפיקה: מרינה שידלצקי: 050-726-3017  | בפייסבוק

© 2023 by Lawyer & Lawyer.Proudly created with Wix.com

FOLLOW US:

  • w-facebook
  • Twitter Clean