top of page

בוררות וסיום הליכים: פתרון חלופי יעיל ומהיר ליישוב סכסוכים

 

 

בוררות היא הליך משפטי חלופי ליישוב סכסוכים, שבו צדדים המעורבים בסכסוך מסכימים להעמיד את עניינם בפני בורר אחד או יותר, במקום לפנות לבית משפט. הבורר, שהוא אדם בעל ידע וניסיון בתחום הסכסוך, מקיים דיונים, שומע את טענות הצדדים ומקבל החלטה מחייבת.

 

 

יתרונות הבוררות

 

מהירות: בוררות היא בדרך כלל הליך מהיר יותר מהליך משפטי בבית משפט. הסיבה לכך היא שסדרי הדין בבוררות גמישים יותר, וניתן לקבוע את מועדי הדיונים בהתאם ללוח הזמנים של הצדדים.

 

חיסכון בעלויות: שכר טרחת בוררים נמוך משמעותית משכר טרחת עורכי דין המייצגים בבית משפט. בנוסף, נחסכות הוצאות משפטיות נלוות כמו אגרות בית משפט ושכ"ט מומחים.

 

שליטה על התהליך: בניגוד להליך משפטי בבית משפט, שבו הצדדים כפופים להכרעה של שופט, בבוררות הצדדים קובעים בעצמם את סדרי הדין ואת אופן ניהול ההליך.

 

סודיות: דיונים בבוררות מתקיימים בדלתיים סגורות, ופרטי הסכסוך אינם נחשפים לציבור.

 

פתרונות יצירתיים: בוררות מאפשרת לצדדים למצוא פתרונות יצירתיים המותאמים לצרכים הייחודיים שלהם, דבר שאינו אפשרי תמיד בהליך משפטי.

 

סיום סופי של הסכסוך: החלטת הבורר מחייבת את הצדדים, ואינה ניתנת לערעור בבית משפט.

 

סיום הליכים: סיום הליכים הוא הליך שבו הצדדים לסכסוך מסכימים לסיים את ההליך המשפטי המתנהל ביניהם, מבלי לקבל הכרעה משפטית. סיום הליכים יכול להתבצע בכל שלב של ההליך המשפטי, החל מהגשת התביעה ועד למתן פסק דין.

 

יתרונות סיום הליכים:חיסכון בזמן: סיום הליכים מאפשר לצדדים לחסוך זמן יקר, שכן ההליך המשפטי מגיע לסיומו מבלי צורך בהמתנה לדיונים, לשמיעת ראיות ולמתן פסק דין.חיסכון בעלויות: סיום הליכים מאפשר לצדדים לחסוך כסף, שכן נחסכות הוצאות משפטיות נלוות כמו אגרות בית משפט ושכ"ט מומחים.מניעת סיכונים: סיום הליכים מאפשר לצדדים למנוע את הסיכון של קבלת החלטה שיפוטית שאינה לטובתם.שמירה על יחסים: סיום הליכים יכול לתרום לשמירה על יחסים תקינים בין הצדדים, שכן הוא מאפשר להם להגיע להסכם הדדי המותאם לצרכים שלהם.לסיכום:בוררות וסיום הליכים הם שני הליכים משפטיים חלופיים יעילים ומהירים ליישוב סכסוכים.

 

הליכים אלו מאפשרים לצדדים לחסוך זמן, כסף ולשלוט בתהליך. בנוסף, הם מאפשרים לצדדים למצוא פתרונות יצירתיים המותאמים לצרכים הייחודיים שלהם, תוך שמירה על סודיות ויחסים תקינים.חשוב לציין:בוררות וסיום הליכים אינם מתאימים לכל סכסוך. ישנם מקרים בהם הליך משפטי בבית משפט הוא הדרך היחידה לפתרון הסכסוך.לפני בחירת הליך ליישוב סכסוך, מומלץ להתייעץ עם עורך דין המתמחה בתחום.

עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים,  עו"ד סאיק | תמ"א 38 ופינוי בינוי | מקרקרעין, אזרחי - מסחרי | ירושות וצוואות | דיני עבודה, עו"ד תמ"א, עו"ד תמ"א, עו"ד תמ"א, עו"ד תמ"א, עו"ד תמ"א, עו"ד תמ"א, עו"ד תמ"א, עו"ד תמ"א, עו"ד תמ"א, עו"ד תמ"א, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושליםעו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד י"ם

לקבלת שירות מקצועי ואמין, ניתן לפנות אל עו"ד סאיק בכל עניין

ניתן ליצור קשר

bottom of page