?מה חשוב בפרויקט בפרויקט פינוי בינוי

Heading 1

1/30

 עסקת "פינוי– בינוי" מוגדרת כעסקה בה נערכים ונחתמים חוזים בין יזם לבין בעלי דירות בבניין לפינוי בינוי אשר על פיהם, מתחייבים בעלי הדירות בבנין למכור את זכויותיהם בו, כולן או מקצתן לצורך הריסת הבניין והקמת בנין חדש תחתיו בהתאם לתכנית לפי חוק התכנון והבניה. כלומר עסקה שבה בעלי הדירות מעבירים את זכויותיהם בדירות הקיימות אל החברה היזמית והיא בתמורה בונה מס' רב (לפחות פי שניים) של יחידות חדשות, כאשר בעלי הדירות הקיימות, מקבלים כל אחד, דירה חדשה, גדולה יותר בבניין חדש בעלי תשתיות חדשות, עמידה בתקנים חדשים על כל המשתמע מכך. מובן שבכל עסקה ועסקה כזאת יש להיכנס למו"מ עם מס' חברות יזמיות על מנת להגדיל ככל האפשר ובמסגרת הנסיבות, את   התמורות המתקבלות ע"י בעלי הדירות וותיקים ואת אמצעי הזהירות להבטחת קבלתן

 

בנוסף לקבלת דירה בטח גדול יותר, יש לבחון הצעת כל חברה יזמית לגביי כל אחד מ-3 שלבי המו"מ והפרויקט, השלב הראשון, שלב המו"מ, בו תינתן אפשרות לקבל שכ"ט בעלי מקצוע כמו עו"ד ואדריכל לדוגמא ובו יינתנו שירותים שונים לבעלי הדירות מהחברה היזמית או מבעלי מקצוע אשר חובת הנאמנות שלהם תינתן לבעלי הדירות, בנוסף, ישנה חשיבות אדירה לעיצוב ההסכם ולשמירה על אינטרסי בעלי הדירות מתחילת הפרויקט ועד לסיומו ואף לשנים הקרובות שלאחר סיומו. השלב השני, הכניסה לעסקה ולפרויקט, שלב בו ישנה חשיבות מכרעת לעיצוב ההסכם, מבחינת תנאיו והסדרת ההטבות הניתנות לבעלי הדירות, כולל הערבויות השונות הניתנות לבעלי הדירות ושאר התנאים כגון, גובה שכ"ד החודשי הניתן לכל בעל דירה, ערבויות המבטיחות תשלום זה וכיו"ב. השלב השלישי, הוא שלב מסירת הדירות, בחינתן ואף הצמדת האחריות לאיכות הבנייה לחוק מכר ) ) דירה(הבטחת השקעות של רוכשי דירות) כמקובל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 mari graphics & design :עיצוב אתרים וגרפיקה: מרינה שידלצקי: 050-726-3017  | בפייסבוק

  רחוב ברקוביץ' 4, תל אביב | רחוב השושנה 25, מבשרת ציון

טל': 03-5333634 ; 02-5333634 ; פקס:  02-5346374 | saikdaniel@gmail.com :מייל

© 2023 by Lawyer & Lawyer.Proudly created with Wix.com

FOLLOW US:

  • w-facebook
  • Twitter Clean