top of page

לביצוע מוצלח של פרויקט תמ"א 38 ישנם כמה היבטים חשובים: ייצוג משפטי, התקשרות עם חברה יזמית נכונה, קבלת מלוא ההטבות וההרחבות אשר ניתן לקבל, ליווי מקצועי של בעלי מקצוע בתחום הבנייה והפיקוח עליה. המשרד נותן מעבר לייצוג משפטי במהלך כל הפרויקט גם ליווי של אנשים מקצוע בתחום הבנייה, דואג לליווי של חברה אשר נותן פיקוח על הבנייה מטעם בעלי הדירות ואף דואג שבעלי הדירות יקבלו את מירב ההרחבות לכל דירה ולבניין במשותף.

 

במסגרת פרויקט תמ"א 38 אשר המשרד מייצג בו, מתוכננת תוכנית על ידי האדריכל אשר עובד עם המשרד ובו מוצגות ההרחבות לכל דירה והקונפיגורציה אשר תתקבל בדירה ובנוסף, מוצגים השינויים והשיפורים לכלל הבניין. בעלי הדירות מאשרים תוכנית זאת ורק לאחריה עוזר המשרד במציאת חברה יזמית אשר מתחייבת לבצע את מלוא התוכנית ולתת את מלוא ההרחבות, דבר אשר גורם לבעלי הדירות למקסם את ההטבות המתקבלות ולמנוע הפתעות לא נעימות, הכל על מנת לתת לבעלי הדירות את השירות הטוב ביותר ואת התמורה הראויה ביותר

עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים,  עו"ד סאיק | תמ"א 38 ופינוי בינוי | מקרקרעין, אזרחי - מסחרי | ירושות וצוואות | דיני עבודה, עו"ד תמ"א, עו"ד תמ"א, עו"ד תמ"א, עו"ד תמ"א, עו"ד תמ"א, עו"ד תמ"א, עו"ד תמ"א, עו"ד תמ"א, עו"ד תמ"א, עו"ד תמ"א, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושליםעו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד י"ם

 mari graphics & design :עיצוב אתרים וגרפיקה: מרינה שידלצקי: 050-726-3017  | בפייסבוק

עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים,  עו"ד סאיק | תמ"א 38 ופינוי בינוי | מקרקרעין, אזרחי - מסחרי | ירושות וצוואות | דיני עבודה, עו"ד תמ"א, עו"ד תמ"א, עו"ד תמ"א, עו"ד תמ"א, עו"ד תמ"א, עו"ד תמ"א, עו"ד תמ"א, עו"ד תמ"א, עו"ד תמ"א, עו"ד תמ"א, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושליםעו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד י"ם
bottom of page