top of page

תמ"א 38 - מאמר מבוא

 

תמ"א 38 - מבוא

 

תמ"א 38 – הינה תוכנית מתאר ארצית שמטרתה אחת: חיזוק מבנים אשר ישנו חשש ממשי לגביהם, כי לא ישרדו רעידת אדמה משמעותית אשר עלולה, חלילה, לפקוד את מדינת ישראל. יודגש, כי גיאולוגים ואנשים מקצוע בתחום גילו כי רעידת אדמה משמעותית באזורנו, מתרחשת אחת ל-80 שנה וברור, כי השאלה אינה האם תהיה רעידת אדמה במחוזותינו, אלא מתי תהיה. כלומר, מי שישכיל להתכונן לכך – יכול שייגן על חייו, על חיי משפחתו ועל קניינו. לכן הוחלט, ליצור עיסקה בין בעלי דירות לבין חברות קבלניות\יזמיות, עיסקה אשר בתום הפרויקטתניב רווח לשני הצדדים, כאשר המדינה מצידה נותנת הקלות במס והטבות בפרויקט.הבניינים עליהם חלה התוכנית:ככלל, כל המבנים הקיימים שהוצא היתר בנייה לבנייתם לפני ה- 1 בינואר 1980 כלולים בתוכנית, למעט מבנים שהתקן הישראלי לרעידות אדמה פטר.מהות העיסקה:העברת זכויות הבנייה על גג הבניין לחברה הקבלנית\היזמית לבניית 2-2.5 קומות, כאשר בתמורה, תבצע החברה הקבלנית\יזמית הרחבות וחיזוק לדירות הקיימות ותשתפר משמעותית יכולתו של הבניין להגן על יושביו במקרה הצורך.לרוב, ההרחבות כוללות ממ"ד (מרחב מוגן דירתי ) מרפסת שמש כשמתאפשר וסך כל ההרחבות עומד על כ- 25 מ"ר לדירה. בנוסף, משודרגת חזית הבניין, מתווספת מעלית ונבנים לובי ומבואה לבניין. הרוב הדרוש לתמ"א 38 (הרחבה וחיזוק ללא הריסה) עומד על 66% ואילו בתמ"א38/2 דרוש רוב של 80% מכלל בעלי הדירות. בד"כ, פרק הזמן לקבלת היתר לפרויקט עומד בין 10-12 חודשים וזמן הבנייה עומד על כ- 12-18 חודשים, הכל תלוי בנסיבות הפרויקט.

נקודות מהותיות בפרויקט תמ"א 38

חשוב מאוד שעו"ד מיומן אשר עוסק בתחום ועליו מוטלת חובת נאמנות אך ורק לבעלי הדירות ילווה את הפרויקט, כאשר שכר טרחתו משולם כולו ע"י החברה הקבלנית\יזמית, וכלל, בעלי הדירות לא נושאים בכל עלות כספית בגין הפרויקט.בנוסף, חשוב מאוד לבצע את הבדיקות המתאימות מול העירייה, לדאוג שיועמדו הביטחונות הראויים וערבות בנקאית מתאימה אשר תבטיח את השלמת הפרויקט במקרה שהחברה תיקלע, חלילה, לפירוק או לקשיים כלכליים. כמו כן, חשוב לדאוג לפוליסות ביטוח מתאימות, לאנשי מקצוע אשר ילוו את הפרויקט, כגון: אדריכל, מהנדס ושאר בעלי התפקיד אשר יעזרו להבטיח את הצלחת הפרויקט מבחינת היעדים, המועדים וההטבות אשר מגיעות לבעלי הדירות. בכל פרויקט רצוי לשכור חברה מלווה לצרכי פיקוח (על חשבון החברה הקבלנית\יזמית) אשר תדאג להימצאות מפקח על הבנייה מטעם הדיירים בשטח,מתחילת הפרויקט ועד סופו.לסיכום, פרויקט תמ"א 38 נותן לבעלי הדירות מענה בטיחותי מפני רעידות אדמה (ובנוסף, גם הגנה מפני ירי טילים תלולי מסלול) מגדיל את שטח הדירה ומעלה משמעותית את שוויה ומשפר את חזות הבניין ואת החיים בו. כל זאת, בתנאי, כמובן,שבעלי הדירות ייערכו בצורה מקצועית ומפוקחת מתחילת הפרויקט ועד סופו. סוגיות נוספות חשובות, כמו בחירת החברה הקבלנית המתאימה יידונו במאמרים הבאים

משרד עו"ד בירושלים ובתל אביב מייצגים בעלי דירות בפרויקטי תמ"א 38 בירושלים, תל אביב ועוד

(אין לראות במאמר ייעוץ משפטי מכל סוג הוא

,משרד עו"ד דניאל סאיק - ייצוג בתמ"א 38 ופינוי בינוי, מקרקעין, אזרחי - מסחרי, צוואות עו"ד תמ"א, עו"ד תמ"א 38, עו"ד פינוי בינוי, עורך דין פינוי בינוי, עו"ד ירושלים, עורך דין ירושלים, עור"ד תל אביב, עו"ד תמ"א 38 תל אביב, עו"ד תמ"א תל אביב, תמ"א 38 תל אביב, תמ"א 38, תמ"א, תמ"א תל אביב, תמ"א 38 ירושלים, תמ"א 38 ירושלים, עו"ד ירושלים, עורך דין ירושלים, תמ"א תל אביב, עורכי דין תמ"א 38, עורכי דין תמ"א, עו"ד פינוי בינוי תל אביב, עו"ד פינוי בינוי תל אביב, עו"ד תמ"א 38 הרצליה, עו"ד תמ"א 38 הוד השרון, עו"ד תמ"א הוד השרון, עו"ד תמ"א 38, עורך דין תמ"א 38, תמ"א 38, תמ"א, עו"ד ירושלים, עורך דין ירושלים, עורכי דין ירושלים, עו"ד בירושלים, עו"ד בי"ם, עורך דין תל אביב, עו"ד תל אביב, עו"ד דיני עבודה, עו"ד דיני עבודה בתל אביב, עו"ד דיני עבודה, דיני עבודה, עו"ד דיני עבודה, עורך דין דיני עבודה, עו"ד תל אביב, עורכי דין תל אביב, עורכי דין ירושלים, תמ"א 38 תל אביב, תמ"א 38 ירושלים, תמ"א ירושלים, תמ"א 38 בירושלים, תמ"א 38 ירושלים, תמ"א ירושלים, תמ"א 38 תל אביב, תמ"א 38 בתל אביב, תמ"א תל אביב, תמ"א ת"א, עו"ד תמ"א
,משרד עו"ד דניאל סאיק - ייצוג בתמ"א 38 ופינוי בינוי, מקרקעין, אזרחי - מסחרי, צוואות עו"ד תמ"א, עו"ד תמ"א 38, עו"ד פינוי בינוי, עורך דין פינוי בינוי, עו"ד ירושלים, עורך דין ירושלים, עור"ד תל אביב, עו"ד תמ"א 38 תל אביב, עו"ד תמ"א תל אביב, תמ"א 38 תל אביב, תמ"א 38, תמ"א, תמ"א תל אביב, תמ"א 38 ירושלים, תמ"א 38 ירושלים, עו"ד ירושלים, עורך דין ירושלים, תמ"א תל אביב, עורכי דין תמ"א 38, עורכי דין תמ"א, עו"ד פינוי בינוי תל אביב, עו"ד פינוי בינוי תל אביב, עו"ד תמ"א 38 הרצליה, עו"ד תמ"א 38 הוד השרון, עו"ד תמ"א הוד השרון, עו"ד תמ"א 38, עורך דין תמ"א 38, תמ"א 38, תמ"א, עו"ד ירושלים, עורך דין ירושלים, עורכי דין ירושלים, עו"ד בירושלים, עו"ד בי"ם, עורך דין תל אביב, עו"ד תל אביב, עו"ד דיני עבודה, עו"ד דיני עבודה בתל אביב, עו"ד דיני עבודה, דיני עבודה, עו"ד דיני עבודה, עורך דין דיני עבודה, עו"ד תל אביב, עורכי דין תל אביב, עורכי דין ירושלים, תמ"א 38 תל אביב, תמ"א 38 ירושלים, תמ"א ירושלים, תמ"א 38 בירושלים, תמ"א 38 ירושלים, תמ"א ירושלים, תמ"א 38 תל אביב, תמ"א 38 בתל אביב, תמ"א תל אביב, תמ"א ת"א, עו"ד תמ"א
,משרד עו"ד דניאל סאיק - ייצוג בתמ"א 38 ופינוי בינוי, מקרקעין, אזרחי - מסחרי, צוואות עו"ד תמ"א, עו"ד תמ"א 38, עו"ד פינוי בינוי, עורך דין פינוי בינוי, עו"ד ירושלים, עורך דין ירושלים, עור"ד תל אביב, עו"ד תמ"א 38 תל אביב, עו"ד תמ"א תל אביב, תמ"א 38 תל אביב, תמ"א 38, תמ"א, תמ"א תל אביב, תמ"א 38 ירושלים, תמ"א 38 ירושלים, עו"ד ירושלים, עורך דין ירושלים, תמ"א תל אביב, עורכי דין תמ"א 38, עורכי דין תמ"א, עו"ד פינוי בינוי תל אביב, עו"ד פינוי בינוי תל אביב, עו"ד תמ"א 38 הרצליה, עו"ד תמ"א 38 הוד השרון, עו"ד תמ"א הוד השרון, עו"ד תמ"א 38, עורך דין תמ"א 38, תמ"א 38, תמ"א, עו"ד ירושלים, עורך דין ירושלים, עורכי דין ירושלים, עו"ד בירושלים, עו"ד בי"ם, עורך דין תל אביב, עו"ד תל אביב, עו"ד דיני עבודה, עו"ד דיני עבודה בתל אביב, עו"ד דיני עבודה, דיני עבודה, עו"ד דיני עבודה, עורך דין דיני עבודה, עו"ד תל אביב, עורכי דין תל אביב, עורכי דין ירושלים, תמ"א 38 תל אביב, תמ"א 38 ירושלים, תמ"א ירושלים, תמ"א 38 בירושלים, תמ"א 38 ירושלים, תמ"א ירושלים, תמ"א 38 תל אביב, תמ"א 38 בתל אביב, תמ"א תל אביב, תמ"א ת"א, עו"ד תמ"א

חזרה לעמוד הראשי, לחץ

bottom of page