במסגרת פרויקט תמ"א 38, ישנם מס' שלבים אשר השלמת כל אחד מהם בצורה טובה ושלמה יגדיל את הסיכויים להשלמת הפרויקט מוצלחת. לאחר שבודקים ורואים שיש רוב בעלי דירות שרוצים את הפרויקט, רצוי להעיזר בעו"ד מטעם בעלי הדירות אשר יוסמך לייצגם, ואשר כל תפקידו הינו לדאוג לזכויות בעלי הדירות ולאינטרסים שלהם.

 

המשרד, מציע בין היתר, לעזור במציאת החברה היזמית אשר תבצע את הפרויקט (בדרך של הבאת כמה הצעות לבעלי הדירות, לאחר בחינת איתנות כלכלית של כל חברה לבחירת בעלי הדירות) כלומר, בחירת החברה היזמית מהווה אתגר משמעותי ויש לו חלק גדול בהצלחה הפרויקט. לאחר מכן, ישנו האתגר אשר מוטל על עו"ד המייצג את בעלי הדירות לנסח הסכם אשר ימקסם את ההטבות אשר יקבלו בעלי הדירות ויקבע את "אמצעי הבטיחות אשר עומדים לעזרתם של בעלי הדירות בפרויקט

עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים,  עו"ד סאיק | תמ"א 38 ופינוי בינוי | מקרקרעין, אזרחי - מסחרי | ירושות וצוואות | דיני עבודה, עו"ד תמ"א, עו"ד תמ"א, עו"ד תמ"א, עו"ד תמ"א, עו"ד תמ"א, עו"ד תמ"א, עו"ד תמ"א, עו"ד תמ"א, עו"ד תמ"א, עו"ד תמ"א, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושליםעו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד י"ם
עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים,  עו"ד סאיק | תמ"א 38 ופינוי בינוי | מקרקרעין, אזרחי - מסחרי | ירושות וצוואות | דיני עבודה, עו"ד תמ"א, עו"ד תמ"א, עו"ד תמ"א, עו"ד תמ"א, עו"ד תמ"א, עו"ד תמ"א, עו"ד תמ"א, עו"ד תמ"א, עו"ד תמ"א, עו"ד תמ"א, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושליםעו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד י"ם