top of page

אמצעי הבטיחות אשר עומדים לעזרת בעלי הדירות בפרויקט של תמ"א 38 נעוצים בראש ובראשונה בבעלי המקצוע אשר מלווים את הפרויקט, כגון, עו"ד, אשר תפקידו להגן על האינטרסים של בעלי הדירות וזאת בכמה דרכים: הראשונה, להשיג עבורם את מירב הזכויות אשר הם יכולים לקבל (הכל בכפוף לנסיבות הפיזיות והכלכליות של הפרויקט) ולעגן זאת בהסכם. בנוסף, צריך להתעקש עו"ד למנות חברה עצמאית ובלתי תלויה בחברה היזמית אשר תספק "מפקח מטעם בעלי הדירות על הבנייה"

 

כלומר, בעל מקצוע אשר מקבל את שכרו מהחברה היזמית, אך כל תפקידו הינו להגן על אינטרסי בעלי הדירות ולפקח בפועל על הבנייה: על חפירות, יציקות בטון, הטמעת ברזל ופלדה ביסודות וכיו"ב. אמצעי הגנה שלישי, הינו דרישת כל הערבויות, הביטחונות והביטוחים אשר דרושים לפרויקט: כגון, ערבות ביצוע בגובה הפרויקט, ערבות בדק וכיו"ב וכמובן, דרישה ופיקוח על ביצוע של החברה היזמית את כל הביטוחים אשר נדרשים להוצאתו לפועל של הפרויקט בהצלחה, בבחינת על כל מקרה שלא יבוא

עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים,  עו"ד סאיק | תמ"א 38 ופינוי בינוי | מקרקרעין, אזרחי - מסחרי | ירושות וצוואות | דיני עבודה, עו"ד תמ"א, עו"ד תמ"א, עו"ד תמ"א, עו"ד תמ"א, עו"ד תמ"א, עו"ד תמ"א, עו"ד תמ"א, עו"ד תמ"א, עו"ד תמ"א, עו"ד תמ"א, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושליםעו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד י"ם

 mari graphics & design :עיצוב אתרים וגרפיקה: מרינה שידלצקי: 050-726-3017  | בפייסבוק

עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים,  עו"ד סאיק | תמ"א 38 ופינוי בינוי | מקרקרעין, אזרחי - מסחרי | ירושות וצוואות | דיני עבודה, עו"ד תמ"א, עו"ד תמ"א, עו"ד תמ"א, עו"ד תמ"א, עו"ד תמ"א, עו"ד תמ"א, עו"ד תמ"א, עו"ד תמ"א, עו"ד תמ"א, עו"ד תמ"א, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושליםעו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד י"ם
bottom of page