top of page

עקרונות חשובים בתמ"א 38  - מאמר

 

עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים,  עו"ד סאיק | תמ"א 38 ופינוי בינוי | מקרקרעין, אזרחי - מסחרי | ירושות וצוואות | דיני עבודה, עו"ד תמ"א, עו"ד תמ"א, עו"ד תמ"א, עו"ד תמ"א, עו"ד תמ"א, עו"ד תמ"א, עו"ד תמ"א, עו"ד תמ"א, עו"ד תמ"א, עו"ד תמ"א, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושליםעו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד י"ם

 

 

 

 

 

תמ"א 38

הכללים לביצוע מוצלח של הפרויקט כפי שראינו במאמר הקודם, עיסקת תמ"א 38 היא עסקה בה מעבירים בעלי הדירות את זכויות הבנייה שלהם על הגג לחברה הקבלנית \ יזמית על מנת שזאת תבנה דיות חדשות ותהנה ממכירתן, זאת בתמורה לחיזוק הבניין ולביצוע הרחבות.הדיירים מקבלים בתום הפרויקט בניין בטוח יותר בפני רעידות אדמה וכן הרחבת שטח דירתם בכ- 25 מ"ר ובנוסף, מותקנת, לרוב, מעלית ומשופצים הלובי וחדר המדרגות , תגמול אשר מעלה ערך כל דירה בעשרות אחוזים.תיקון מס' 3 לתמ"א שיפר את ריווחיות החברות הקבלניות \ יזמיות בפרויקטים בצורה ניכרת ומשך אליו גם בעלי מקצוע שאמינותם ויכולתם המקצועית מוטלים בספק.על מנת למנוע מפח נפש בהתקשרות עם חברות קבלניות \ יזמיות מומלץ לבעלי הדירות וועדי הבתים לנקוט במשנה זהירות, ולשכור את שרותיו של עו"ד בקי ומנוסה בתחום זה ששכר טירחתו ישולמו ע"י החברה . מובן שמעורבות של נציג מבעלי הדירות תמיד רצוי ויכולה להועיל רבות

 

תפקידו של עו"ד להתייחס, בין היתר, לנושאים הבאים

 

  1.  לוודא כי ישנו רוב בעלי הדירות בבניין בעד ביצוע הפרויקט בבניינם ( בשיעור של לפחות 66% )     ולפעול להסרת התנגדותם של המסרבים ( שלרוב סירובם נובע מחוסר הבנה של הנושא או מחששות לא ריאליות ). לרוב, בהסבר נינוח לבעל דירה סרבן את ההטבות אשר ניתנות לו כתוצאה מהפרויקט אל מול הנזקים הכספיים אשר עלולים להיגרם לו אם ימשיך בסרבנותו הבלתי מוצדקת – "נופל האסימון" ומתפוגגת ההתנגדות לא הייתה...על כך ועוד במאמר המשך בנוגע לדייר סרבן

  2. לדאוג להעמדת נציג / נציגים מדיירי הבניין אשר ילווה \ ו את עו"ד בהליך בחירת החברה הקבלנית \ יזמית ויביא את הבחירה לכלל בעלי הדירות, כל זאת, בדרך של מכרז ולאחר בחינת מהימנות ואיתנות הכלכלית. בנוסף, יפעל עו"ד להפקת תוכנית עיסקית שתבדוק את אחוז הרווחיות בפרויקט ותבטיח שבעלי הדירות יוכלו לקבל את כל ההטבות המפורטות לעיל

  3. בנוסף, עו"ד יבצע בדיקות היתכנות מול העיריה ויבדוק ויעריך את התנאים הטכניים ברמת התכנון ( נתוני הבניין: כגון, השנה בה נבנה הבניין , מועד הוצאת היתר הבניה , שטח הבניין וכו'). מובן שחלק ניכר מהבדיקות מבוצעות על ידי בעלי מקצוע כגון: מהנדס, אדריכל וכיו"ב.

  4. לאחר בחירת החברה המבצעת, על עו"ד להיות לנסחאת ההסכם בין לבין בעלי הדירות לחברה, ולצרף לו, בין היתר, תשריט \ תוכנית אשר יבטא את ההטבות וההרחבות אשר מגיעות לבעלי הדירות ואת כל הערבויות, בטוחות וביטוחים אשר דרושים לצורך העיסקה. מובן, שעל עו"ד לדאוג לאינטרסיהם של בעלי הדירות ולשים דגש על שמירה על זכויותיהם בכל תרחיש הגיוני אשר עלול להתרחש. לדוגמה נפרט, שחובה שעו"ד יעמוד על כך שחוק המכר שחל על רכישת דירה מקבלן ( ואשר מקנה תקופת אחריות על עבודות שונות שנעשו בדירה ) יחול על ההרחבות בפרויקט. כך גם לאחר תום הפרויקט תהא אחראית החברה הקבלנית \ יזמית על כל פגם או מום בעבודתה, אף אם התגלה תוך פרק זמן ארוך, יחסית, מאז תום הפרויקט

  5. השלב הבא, הינו שלב הוצאת היתר הבניה על ידי החברה הקבלנית \ יזמית, אשר רק לאחר קבלתו אפשר יהיה להתחיל לבצע עבודות חיזוק, הרחבה ובנייה בבניין לפי לוח הזמנים שעוגן בהסכם. בשלב זה, ישנוצורך מהותי לעמוד על שכירת שירותי חברה עצמאית ובלתי תלויה בחברה הקבלנית \ יזמית אשר מספקת מפקח על הבניה מטעם בעלי הדירות בכל זמן הבנייה ואשר עלותן מושתת על החברה הקבלנית \ יזמית

      האמור לעיל, נותן מבט ממעוף הציפור, על דרך רצויה לפעולה, דרך אשר תגן על אינטרסי בעלי הדירות ותשמור                         על זכויותיהם

 

       משרד עו"ד בירושלים ובתל אביב נותן שירותי ייעוץ וייצוג בפרויקטי תמ"א 38 ופינוי בינו בירושלים, תל אביב וערים           נוספות

     ( אין לראות במאמר ייעוץ משפטי מכל סוג שהוא )

 

 

עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים,  עו"ד סאיק | תמ"א 38 ופינוי בינוי | מקרקרעין, אזרחי - מסחרי | ירושות וצוואות | דיני עבודה, עו"ד תמ"א, עו"ד תמ"א, עו"ד תמ"א, עו"ד תמ"א, עו"ד תמ"א, עו"ד תמ"א, עו"ד תמ"א, עו"ד תמ"א, עו"ד תמ"א, עו"ד תמ"א, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושליםעו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד י"ם
עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים,  עו"ד סאיק | תמ"א 38 ופינוי בינוי | מקרקרעין, אזרחי - מסחרי | ירושות וצוואות | דיני עבודה, עו"ד תמ"א, עו"ד תמ"א, עו"ד תמ"א, עו"ד תמ"א, עו"ד תמ"א, עו"ד תמ"א, עו"ד תמ"א, עו"ד תמ"א, עו"ד תמ"א, עו"ד תמ"א, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושליםעו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד י"ם
עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים,  עו"ד סאיק | תמ"א 38 ופינוי בינוי | מקרקרעין, אזרחי - מסחרי | ירושות וצוואות | דיני עבודה, עו"ד תמ"א, עו"ד תמ"א, עו"ד תמ"א, עו"ד תמ"א, עו"ד תמ"א, עו"ד תמ"א, עו"ד תמ"א, עו"ד תמ"א, עו"ד תמ"א, עו"ד תמ"א, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושליםעו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד י"ם
עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים,  עו"ד סאיק | תמ"א 38 ופינוי בינוי | מקרקרעין, אזרחי - מסחרי | ירושות וצוואות | דיני עבודה, עו"ד תמ"א, עו"ד תמ"א, עו"ד תמ"א, עו"ד תמ"א, עו"ד תמ"א, עו"ד תמ"א, עו"ד תמ"א, עו"ד תמ"א, עו"ד תמ"א, עו"ד תמ"א, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושליםעו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד י"ם

חזרה לעמוד הראשי, לחץ

bottom of page