top of page
עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים,  עו"ד סאיק | תמ"א 38 ופינוי בינוי | מקרקרעין, אזרחי - מסחרי | ירושות וצוואות | דיני עבודה, עו"ד תמ"א, עו"ד תמ"א, עו"ד תמ"א, עו"ד תמ"א, עו"ד תמ"א, עו"ד תמ"א, עו"ד תמ"א, עו"ד תמ"א, עו"ד תמ"א, עו"ד תמ"א, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושליםעו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד י"ם

על מנת לדעת האם הבניין עומד בקריטריונים המרכזיים שתוכנית מיתאר ארצית 38, יש לעשות בדיקה מקדמית לגביי מתי ניתן היתר בנייה לבניין (לפני 1.1.1980) והאם הוא עומד בתקן ישראלי 413. בנוסף, תוכנית התמ"א 38 אינה חלה על

בניינים בני 2 קומות או פחות אשר גודלם אינו עולה על 400 מ"ר

 

המשרד נותן שירותים אלו ומעבר לכך, בודק האם לפרויקט בבניין יש סיכוי טוב מכמה בחינות: מבחינה משפטית, מבחינה תיכנונית ופיזית ומבחינה כלכלית. כלומר האם מותר, האם אפשר לקיים את הפרויקט והאם כדאי, כלומר האם יהיה אפשר למצוא חברה יזמית אשר תיקח על עצמה את הפרויקט, תוך מתן כלל ההטבות אשר יכולים לבקש בעלי הדירות, ועדיין להרוויח ולמצוא את הפרויקט ככדאי. פניה למשרד תיתן תמונת מצב בנוגע למצב המשפטי, התיכנוני-פיזי ומבחינת כדאיות כלכלית לבעלי הדירות בבניין.

משרד עו"ד סאיק הינו משרד עו"ד בירושלים ובתל אביב נותן שירותי ייעוץ וייצוג בפרויקטי תמ"א 38 ופינוי בינוי בירושלים, תל אביב וערים נוספות. ומשמש עורך דין לחברות, לגורמים מסחריים ולאנשים פרטיים

עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים,  עו"ד סאיק | תמ"א 38 ופינוי בינוי | מקרקרעין, אזרחי - מסחרי | ירושות וצוואות | דיני עבודה, עו"ד תמ"א, עו"ד תמ"א, עו"ד תמ"א, עו"ד תמ"א, עו"ד תמ"א, עו"ד תמ"א, עו"ד תמ"א, עו"ד תמ"א, עו"ד תמ"א, עו"ד תמ"א, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושליםעו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד ירושלים, עו"ד י"ם

 mari graphics & design :עיצוב אתרים וגרפיקה: מרינה שידלצקי: 050-726-3017  | בפייסבוק

bottom of page