top of page

תמ"א 38 בגבעתיים

תמ"א 38/1 נקודות חשובות בכניסה לפרויקט

בפרויקט מסוג תמ"א 38/1 או 38/3, קרי, תמ"א בה מחזקים את יסודות הבניין מוסיפים תוספות וממ"דים ובונים על הגג לפחות קומה וחצי ולרוב יותר, חשוב לבדוק כמה פרמטרים אשר ייתנו אינדיקציה טובה לגביי התאמת הבניין לפרויקט ולגביי ה"כלכליות" של הפרויקט בבניין. נתחיל בנתונים הטכניים אשר יענו על השאלה האם הבניין נכנס תחת הוראות תמ"א 38. לשם כך, ייצטרך היתר הבנייה של הבניין להיכנס לתוקף לפני יום 01.01.1980 ובדיקה לפי תקן ישראלי 413. לאחר שרואים שהבניין אכן עומד בתנאים, רצוי לבדוק את גודל המגרש והאם יש מקום פיזי להרחבות והאם יש צורך לבקש הקלות בחריגה אל גבולות החלקה. רצוי להיעזר באדריכל בלתי תלוי אשר ייתן לבעלי הדירות את התשובה הטובה ביותר מהן ההרחבות המקסימליות (עד 25 מ"ר לשטח הדירה לא כולל שטח המרפסת שתתווסף) בנוסף, יש להיוועץ בעו"ד אשר עוסק בתחום ואשר ילווה את הפרויקט מתחילתו ועד סופו, כולל קיום משאים ומתנים עם חברות יזמיות לקבלת הצעות לייזום הפרויקט וביצועו. בנוסף, רצוי לעשות סקר כללי בבניין ולראות כמה מבעלי הדירות (לא השוכרים) מעוניינים בפרויקט ולא יהוו דייר סרבן לפרויקט עצמו, דבר אשר מרתיע חברות יזמיות כיוון שהוא יכול לסבך ולסרבל את הפרויקט ולפגוע בצורה משמעותית ברווח הצפוי לחברה היזמית וללוח הזמנים אשר לו היא התחייבה, על כל המשתמע מכך. חשוב לצייו, כי גם בחירת חברה יזמית מתאימה ויציבה הינו נושא חשוב ומהותי להתחלת הפרויקט ולסיומו בהצלחה, תוך פרק זמן מינימלי והצלחה מקסימלית לשני הצדדים. חברות רבות בתחום סובלות ממצב כלכלי לא יציב ומחוסר משאבים לסיום הפרויקט והינן פועלות בצורה חסרת אחריות, אשר עלול ותיפגע בבעלי הדירות ותכניס אותם למצב לא נעים כלל. על כך בבלוג מיוחד אשר יוקדש לנושר בחירת חברה יזמית והדגשים לכך

לשאלות והערות, נא פנו

תיוגים:

Commentaires


Featured Posts

Recent Posts

משרד עו"ד בירושלים, משרד עו"ד ירושלים, משרד עורכי דין י"ם, משרד עו"ד 3838, משרד עו"ד תמ"א י"ם, משרד עו"ד תמ"א 38 ירושלים, משרד עורכי דין תמ"א ת"א, משרד עורכי דין תמ"א 38 תל אביב, משרד עו"ד פינוי בינוי, עו"ד פינוי בינוי, משרד עורכי דין פינוי בינוי,

Archive

Search By Tags

Follow Us

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

 רחוב השושנה 25, מבשרת ציון | רחוב ברקוביץ' 4, תל אביב

טלפקס: 02-5333634 | טלפון נייד:  0506-999845 | saikdaniel@gmail.com :מייל

 mari graphics & design :עיצוב אתרים וגרפיקה: מרינה שידלצקי: 050-726-3017 ובפייסבוק

bottom of page